เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา 2563
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล และ คำนิยาม ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2563
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล และ คำนิยาม ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิง บุคคลากร (File Access) ปีการศึกษา 2563
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิง รายการข้อมูลนักศึกษา (File Access) ปีการศึกษา 2563
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลตารางอ้างอิง สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคำนิยาม และ (File Access) ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2563 ปรับปรุง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ระเบียบ
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มส่งข้อมูล
คู่มือการส่งข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรูปแบบไฟล์ excel การนำเข้าข้อมูลเพื่อขอรหัส GCODE และ คู่มือการใช้งาน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลเอกสารใบ บร.1
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือใช้งานระบบงบประมาณ ICT
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการบันทึกรหัสหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลขั้นตอนการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Access
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลคู่มือการจัดทำข้อมูลก่อนส่ง โดย MS Excel
รายการข้อมูล
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (update เอกสาร รายการข้อมูล เฉพาะหน้าที่3 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 และ update ชื่อรายการข้อ28 ในคำนิยาม วันที่ 5 กันยายน 2562 )
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง บุคลากรปีการศึกษา 2562(update คำนิยามรายการข้อมูล 18 กันยายน 2562)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลรายการข้อมูล คำนิยาม และตารางอ้างอิง สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (update รายการข้อมูล และ ไฟล์ access 5 กันยายน 2562)
เอกสารประกอบการสัมมนา
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการจัดหางานของบัณฑิต (กรมการจัดหางาน)
คลิ๊กเพื่อโหลดข้อมูลนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศอุดมศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ( ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)